องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9(5)


การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 14 ต.ค. 2559
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ