องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
  ภาษีป้าย 64 [วันที่ 2020-12-15][ผู้อ่าน 23]
 
  แจ้งประกาศภาษีที่ดินและสร้างปลูก 2564 (ภดส.3)[วันที่ 2020-12-03][ผู้อ่าน 26]
 
   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผ...[วันที่ 2020-10-01][ผู้อ่าน 63]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี256...[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 78]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขนงพระ เรื่อง ขอขยา...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 93]
 
  #องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ #มีตู้ปันสุขแล้วนะ[วันที่ 2020-05-20][ผู้อ่าน 146]
 
  โครงการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความม...[วันที่ 2020-05-14][ผู้อ่าน 172]
 
  วันที่5​ พฤษภาคม​2563 เวลา​ 10.0...[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 123]
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2563[วันที่ 2020-05-05][ผู้อ่าน 153]
 
  ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งท...[วันที่ 2020-04-09][ผู้อ่าน 38]
 
  สายด่วน 1669 เบอร์โทรฉุกเฉิน[วันที่ 2020-01-15][ผู้อ่าน 5]
 
  ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่...[วันที่ 2019-12-26][ผู้อ่าน 44]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19