องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนปร...[วันที่ 2021-03-10][ผู้อ่าน 100]
 
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภ...[วันที่ 2021-03-09][ผู้อ่าน 86]
 
  ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาแก้ปัญหาความเดือดร้อน[วันที่ 2021-03-09][ผู้อ่าน 77]
 
  พัฒนา​และซ่อมแซม​ถนน บริเวณ ม.7 บ้านหน...[วันที่ 2021-03-07][ผู้อ่าน 78]
 
  เรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีเหตุลมพัดบ้านเรือนชา...[วันที่ 2021-03-06][ผู้อ่าน 32]
 
  ภาษีป้าย 64 [วันที่ 2020-12-15][ผู้อ่าน 91]
 
  กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการป...[วันที่ 2020-12-09][ผู้อ่าน 39]
 
  แจ้งประกาศภาษีที่ดินและสร้างปลูก 2564 (ภดส.3)[วันที่ 2020-12-03][ผู้อ่าน 104]
 
   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผ...[วันที่ 2020-10-01][ผู้อ่าน 154]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี256...[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 172]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขนงพระ เรื่อง ขอขยา...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 152]
 
  โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลข...[วันที่ 2020-08-03][ผู้อ่าน 1]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20