องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 15 พ.ค. 2562 ]7
2 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2562 ]62
3 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]66
4 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 5 ต.ค. 2560 ]70
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 /2550 [ 31 ก.ค. 2560 ]125
6 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย [ 9 ก.พ. 2558 ]79
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 20 พ.ค. 2556 ]67
8 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน [ 20 ก.ย. 2553 ]284
9 กลุ่มสตรีแม่บ้าน [ 28 เม.ย. 2552 ]266
10 ดัชนีรวมประจำแฟ้ม [ 30 พ.ย. 542 ]169