องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ลานกีฬาตำบลขนงพระ 15 หมู่บ้าน [ 1 ก.ค. 2564 ]1
2 ภูมิปัญญาในชุมชนตำบลขนงพระ [ 1 ก.ค. 2564 ]1
3 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]1
4 คำสั่งมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติ [ 6 พ.ค. 2564 ]1
5 ประกาศคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ [ 22 เม.ย. 2564 ]1
6 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]1
7 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 17 ธ.ค. 2563 ]1
8 เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 17 ธ.ค. 2563 ]1
9 เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 17 ธ.ค. 2563 ]2
10 อัตราการชำระภาษีป้าย ปี 2654 [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
11 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]3
12 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]3
13 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 28 ก.ย. 2563 ]0
14 รายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 63 [ 26 ส.ค. 2563 ]1
15 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]0
16 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 5 ส.ค. 2563 ]1
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 5 ส.ค. 2563 ]1
18 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 27 ก.ค. 2563 ]0
19 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]0
20 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]0
 
หน้า 1|2|3