องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 17 ธ.ค. 2563 ]9
2 เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 17 ธ.ค. 2563 ]8
3 เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 17 ธ.ค. 2563 ]8
4 อัตราการชำระภาษีป้าย ปี 2654 [ 15 ธ.ค. 2563 ]11
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2546 [ 3 ธ.ค. 2563 ]22
6 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]17
7 รายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 63 [ 26 ส.ค. 2563 ]34
8 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 5 ส.ค. 2563 ]60
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 5 ส.ค. 2563 ]43
10 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]62
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ก.พ. 2563 ]32
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่้1 [ 24 ธ.ค. 2562 ]33
13 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]33
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่้2 [ 29 ต.ค. 2562 ]33
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่้1 [ 21 ต.ค. 2562 ]33
16 ประกาศราบงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]27
17 มาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 1 ต.ค. 2562 ]31
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่้2 [ 28 ส.ค. 2562 ]32
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่้1 [ 13 ส.ค. 2562 ]32
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่้1 [ 10 มิ.ย. 2562 ]32
 
หน้า 1|2