องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]13
2 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 17 ธ.ค. 2563 ]11
3 เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 17 ธ.ค. 2563 ]11
4 เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 17 ธ.ค. 2563 ]13
5 อัตราการชำระภาษีป้าย ปี 2654 [ 15 ธ.ค. 2563 ]13
6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2546 [ 3 ธ.ค. 2563 ]14
7 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]12
8 รายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 63 [ 26 ส.ค. 2563 ]12
9 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 5 ส.ค. 2563 ]12
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 5 ส.ค. 2563 ]11
11 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]12
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ก.พ. 2563 ]11
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่้1 [ 24 ธ.ค. 2562 ]11
14 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]12
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่้2 [ 29 ต.ค. 2562 ]11
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่้1 [ 21 ต.ค. 2562 ]13
17 ประกาศราบงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]11
18 มาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 1 ต.ค. 2562 ]12
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่้2 [ 28 ส.ค. 2562 ]12
20 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่้1 [ 13 ส.ค. 2562 ]11
 
หน้า 1|2