องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 63 [ 26 ส.ค. 2563 ]8
2 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 5 ส.ค. 2563 ]39
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 5 ส.ค. 2563 ]24
4 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]38
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ก.พ. 2563 ]12
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่้1 [ 24 ธ.ค. 2562 ]13
7 รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]10
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่้2 [ 29 ต.ค. 2562 ]12
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่้1 [ 21 ต.ค. 2562 ]12
10 ประกาศราบงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]10
11 มาตราการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 1 ต.ค. 2562 ]15
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่้2 [ 28 ส.ค. 2562 ]16
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่้1 [ 13 ส.ค. 2562 ]11
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่้1 [ 10 มิ.ย. 2562 ]12
15 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 เม.ย. 2562 ]16
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่้1 [ 4 เม.ย. 2562 ]9
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่้1 [ 20 ก.พ. 2562 ]11
18 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2562 ]32
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖2-๒๕๖๔) [ 11 ม.ค. 2562 ]13
20 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]21
 
หน้า 1|2