องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ [ 5 ส.ค. 2563 ]7
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง [ 5 ส.ค. 2563 ]5
3 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]22
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 22 เม.ย. 2563 ]3
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 ก.พ. 2563 ]3
6 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2562 ]15
7 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]11
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 /2550 [ 31 ก.ค. 2560 ]14
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 [ 11 พ.ค. 2560 ]2
10 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย [ 9 ก.พ. 2558 ]15
11 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ 20 พ.ค. 2556 ]10
12 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน [ 20 ก.ย. 2553 ]13
13 กลุ่มสตรีแม่บ้าน [ 28 เม.ย. 2552 ]12
14 ดัชนีรวมประจำแฟ้ม [ 30 พ.ย. 542 ]11
15 photo [ 30 พ.ย. 542 ]10
16 Hh [ 30 พ.ย. 542 ]8
17 indexx [ 30 พ.ย. 542 ]8
18 yy [ 30 พ.ย. 542 ]8