องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]93
2 คู่มือประชาชน-กองช่าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]153
3 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]145
4 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ [ 20 ก.พ. 2562 ]168
5 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]142
6 การขออนญาตก่อสร้างอาคาร [ 7 ม.ค. 2562 ]152
7 การขออนุญาตถมดิน ขุดดิน [ 28 ก.ย. 2561 ]154
8 การขออนุญาตขอใช้น้ำประปา [ 24 ก.ค. 2561 ]197
9 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด [ 6 ก.ค. 2561 ]165
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 มิ.ย. 2561 ]138
11 คู่มือคำร้อง/ร้องเรียน [ 29 พ.ค. 2561 ]141
12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 พ.ค. 2561 ]161
13 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]145
14 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว [ 8 พ.ค. 2561 ]163
15 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]146
16 การขออนญาตเลขที่บ้าน [ 29 ม.ค. 2561 ]192
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 24 ม.ค. 2561 ]190
18 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 ม.ค. 2561 ]183
19 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2561 ]149
20 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ม.ค. 2561 ]141
 
หน้า 1|2