องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน-กองช่าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]38
2 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]39
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ [ 20 ก.พ. 2562 ]26
4 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]39
5 การขออนญาตก่อสร้างอาคาร [ 7 ม.ค. 2562 ]40
6 การขออนุญาตถมดิน ขุดดิน [ 28 ก.ย. 2561 ]39
7 การขออนุญาตขอใช้น้ำประปา [ 24 ก.ค. 2561 ]43
8 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด [ 6 ก.ค. 2561 ]41
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 มิ.ย. 2561 ]38
10 คู่มือคำร้อง/ร้องเรียน [ 29 พ.ค. 2561 ]47
11 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 พ.ค. 2561 ]40
12 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]42
13 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว [ 8 พ.ค. 2561 ]37
14 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]39
15 การขออนญาตเลขที่บ้าน [ 29 ม.ค. 2561 ]37
16 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 24 ม.ค. 2561 ]38
17 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 ม.ค. 2561 ]41
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2561 ]37
19 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ม.ค. 2561 ]36
20 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 28 ธ.ค. 2560 ]47
 
หน้า 1|2