องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]95
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]122
3 การขออนญาตก่อสร้างอาคาร [ 7 ม.ค. 2562 ]90
4 การขออนุญาตถมดิน ขุดดิน [ 28 ก.ย. 2561 ]110
5 การขออนุญาตขอใช้น้ำประปา [ 24 ก.ค. 2561 ]97
6 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด [ 6 ก.ค. 2561 ]95
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 มิ.ย. 2561 ]117
8 คู่มือคำร้อง/ร้องเรียน [ 29 พ.ค. 2561 ]84
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 พ.ค. 2561 ]122
10 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]99
11 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว [ 8 พ.ค. 2561 ]119
12 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]97
13 การขออนญาตเลขที่บ้าน [ 29 ม.ค. 2561 ]115
14 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 24 ม.ค. 2561 ]122
15 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 ม.ค. 2561 ]106
16 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2561 ]131
17 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ม.ค. 2561 ]108
18 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 28 ธ.ค. 2560 ]99
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 28 ธ.ค. 2560 ]138
20 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 29 พ.ย. 2560 ]114
 
หน้า 1|2