องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2567 ]15
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]8
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 [ 26 ธ.ค. 2566 ]19
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]58
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]53
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]56
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]72
8 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]87
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]211
10 แผนการดำเนินงาน 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]214
11 แผนดำเนินการประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]251
12 แผนการดำเนินงานปีประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]229
13 แผนการดำเนินงานปีประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ค. 2562 ]209
14 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]221