องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]33
2 Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 12 ธ.ค. 2566 ]31
3 ประกาศคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต.ขนงพระ เรื่อง กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ อบต.ขนงพระ [ 23 พ.ย. 2566 ]17
4 📢ประชาสัมพันธ์ หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หมู่ 8 บ้านหนองตะกู (แทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 📍วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.o [ 20 พ.ย. 2566 ]22
5 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]13
6 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 พ.ย. 2566 ]68
7 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]94
8 จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง [ 25 ต.ค. 2566 ]54
9 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 25 ต.ค. 2566 ]49
10 ประกาศเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 20 ต.ค. 2566 ]97
11 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]77
12 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ภดส.6-7) [ 26 เม.ย. 2566 ]93
13 ประกาศ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ในเขตตำบลขนงพระ [ 13 ก.พ. 2566 ]206
14 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]64
15 สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 20 ต.ค. 2565 ]56
16 บันทึกรายงานกิจกรรมส่งเสริมกีฬา 2 กิจกรรม [ 30 ก.ย. 2565 ]53
17 รายงานสถิติการใช้ลานกีฬาประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]53
18 บัญชีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ออกกำลังกาย [ 1 ก.ย. 2565 ]48
19 ระเบียบวาระการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 17 ส.ค. 2565 ]54
20 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา [ 30 มิ.ย. 2565 ]49
21 แจ้งตารางแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]158
22 กิจกรรม "ขนงพระโฉมใหม่ ร่วมใจไม่โกง" [ 31 มี.ค. 2565 ]203
23 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ [ 21 มี.ค. 2565 ]139
24 ตารางแจ้งเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]138
25 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร [ 4 มี.ค. 2565 ]150
26 ประกาศขยายเวลาการการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]191
27 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน [ 2 มี.ค. 2565 ]181
28 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการรับสมัครบุคคล [ 28 ก.พ. 2565 ]152
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังกจ้าง [ 28 ก.พ. 2565 ]144
30 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.พ. 2565 ]131
31 มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ก.พ. 2565 ]144
32 นโยบายขนงพระโฉมใหม่ "งดรับ งดให้" ของขวัญละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 9 ก.พ. 2565 ]134
33 แจ้งตารางแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]123
34 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าร่วมประชุมประชาคมย้ายศพด. [ 7 ก.พ. 2565 ]123
35 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.พ. 2565 ]142
36 แจ้งผู้ปกครองให้นำเด็กนักเรียนมาตรวจ Antigen test kit (ATK) [ 19 ม.ค. 2565 ]122
37 แจ้งผู้ปกครองรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 18 ม.ค. 2565 ]121
38 แจ้งตารางแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]125
39 แจ้งตารางแจกเบื้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]168
40 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใขของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]127
 
หน้า 1|2|3