องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินการประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินการประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ