องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ