องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
ประปาชุมชน โดยระหัดวิดน้ำ ตำบลขนงพระ
 
ตามหามังกรแห่งสายน้ำ
 
นายก อบต.ขนงพระ ยืนยัน ขนงพระไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19
 
เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : ขนงพระ รักษ์ป่า
 
วัดขนงพระใต้
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |