องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2560
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ