องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)


อำนาจหน้าที่ตาามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
อำนาจหน้าที่ตาามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2560
   
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ