องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ม.9(3)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]136
2 แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 [ 4 ก.พ. 2560 ]133
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 14 ต.ค. 2559 ]214
4 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองคลัง [ 10 ต.ค. 2559 ]137
5 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองช่าง [ 10 ต.ค. 2559 ]157
6 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 10 ต.ค. 2559 ]158
7 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 ต.ค. 2559 ]134
8 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 10 ต.ค. 2559 ]137
9 โครงการทบทวนความรู้ด้านอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล ประจำปี 2560 [ 4 ส.ค. 2559 ]162
10 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 [ 4 ส.ค. 2559 ]148
11 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน ยุวเกษตร ประจำปี 2560 [ 20 ก.ค. 2559 ]139
12 โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวียอันควรของเด็กและเยาวชนตำบลขนงพระ ประจำปี 2560 [ 6 ก.ค. 2559 ]140
13 โครงการเด็กดับเพลิง ประจำปี 2560 [ 23 มิ.ย. 2559 ]254
14 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฏหมายเบื้องต้น ประจำปี 2560 [ 12 เม.ย. 2559 ]154