องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]1
2 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]1
3 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 30 พ.ค. 2562 ]2
4 ขออนุญาติติดป้ายและแนะนำตัวผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตขนาด A3 [ 6 มี.ค. 2562 ]1
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์การเช่าอาคารโรงอาหาร [ 6 มี.ค. 2562 ]2
6 ขออนุญาติติดป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร สส.แบบแบ่งวเขต A3 [ 1 มี.ค. 2562 ]1
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเช่าอาคารโรงอาหาร [ 20 ก.พ. 2562 ]1
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 2 /2550 [ 27 ธ.ค. 2561 ]1
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 3 /2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]1
10 เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาน2561-2563 [ 7 ส.ค. 2561 ]2
11 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ขนงพระ [ 6 พ.ย. 2560 ]1
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 /2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]2