องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ตาราง ปปช. ปร.4 งานจ้างเสริมผิว ม.9 (บริเวณบ้านนายนิบูรณ์ สิทธิประศร-นายสมนึก การไรนอก) [ 19 ก.พ. 2561 ]27
122 ตาราง ปปช.และ ปร.4 งานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณหน้าวัดขนงพระเหนือ) [ 26 ม.ค. 2561 ]30
123 รายงานผลปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) [ 17 ม.ค. 2561 ]30
124 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ขนงพระ [ 6 พ.ย. 2560 ]30
125 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]33
126 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ก.ค.-ก.ย.) [ 5 ต.ค. 2560 ]31
127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านผาสุข E6/2560 [ 22 ก.ย. 2560 ]33
128 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 15 [ 28 เม.ย. 2560 ]32
129 ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 11,หมู่ที่ 15 [ 28 เม.ย. 2560 ]25
130 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]29
131 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.8 บ้านหนองตะกู (คุ้มอ่างทอง) [ 14 ก.พ. 2560 ]26
132 รายงานผลปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.59) [ 31 ม.ค. 2560 ]33
133 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด [ 1 ธ.ค. 2559 ]31
134 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]28
135 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแคปซีล เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย์-บริเวณวัดหนองตะกู) [ 19 ก.ย. 2559 ]23
136 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางวี) ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน) [ 15 ก.ย. 2559 ]44
137 รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 13 ก.ค. 2559 ]28
138 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.11 บ้านโบนันซ่า (คุ้มหนองครก) [ 4 ก.ค. 2559 ]28
139 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.13 บ้านประดู่งาม [ 4 ก.ค. 2559 ]27
140 ราคากลางขุดเจาะบ่อบาดาล ม.14 บ้านปิ่นทอง (หน้าฟาร์มไก่) [ 4 ก.ค. 2559 ]30
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8