องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านคลองหินลาด (หน้าบ้านผู้ใหญ่-ป้ายหมู่บ้านหนองตะกู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2561 ]13
122 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 บ้านขนงพระใต้ (คุ้มหลังโบสถ์) [ 22 พ.ย. 2561 ]13
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ(ท่อเหลี่ยม) บริเวณบ้านนายทวน บุญคง คุ้มหนองกรวด ม.8 บ้านหนองตะกู ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]13
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ ม.9 บ้านเขาจันทน์หอม บริเวณบ้านนายลำเทียง เกยดอน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]13
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านประดู่บาก บริเวณซอยบ้านนายอินทร์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]13
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.7 บ้านประดู่บาก ซอยนายประภาส ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]13
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเขาจันทร์หอม บริเวณซอยนายสัมพันธ์ บุตรตะบุตร ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2561 ]13
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (คุ้มหนองกรวด) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ต.ค. 2561 ]13
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10 บ้านตะเคียนทอง (คุ้มบ่อโยกและคุ้มหนองหิน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2561 ]13
130 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางวี) ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณคุ้มบ่อแดง) [ 5 ก.ย. 2561 ]13
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ้านหนองตะกู บรเวณสามแยกหน้าวัดหนองตะกู-คุ้มอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 6 มี.ค. 2561 ]13
132 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านขนงพระใต้ (สามแยก-คลองกระโดด) [ 21 ก.พ. 2561 ]16
133 ตาราง ปปช. ปร.4 เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 13 (สามแยกบ้านประดู่งาม-ถนนบายพาสปั๊มบางจาก) [ 19 ก.พ. 2561 ]21
134 ตารางปปช.ปร.4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 (บริเวณถนนสายคุ้มหนองหิน-กองวัคซีน) [ 19 ก.พ. 2561 ]16
135 ตาราง ปปช. ปร.4 งานจ้างเสริมผิว ม.9 (บริเวณบ้านนายนิบูรณ์ สิทธิประศร-นายสมนึก การไรนอก) [ 19 ก.พ. 2561 ]16
136 ตาราง ปปช.และ ปร.4 งานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (บริเวณหน้าวัดขนงพระเหนือ) [ 26 ม.ค. 2561 ]16
137 รายงานผลปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) [ 17 ม.ค. 2561 ]15
138 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ขนงพระ [ 6 พ.ย. 2560 ]16
139 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2560 ]15
140 รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ก.ค.-ก.ย.) [ 5 ต.ค. 2560 ]15
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9