องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(ตัวยู) ม.13 บ้านประดู่งาม (คุ้มโนนสวรรค์ บ้านนางวาสนา มุ่งช่วยกลาง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]14
82 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย3-4 [ 14 ส.ค. 2562 ]14
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ม.6 บ้านซับสวอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]14
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 บ้านประดู่บาก (สามแยกหน้าแรนโชว์-ซอยนายประภาส) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]14
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ ม.7 บ้านประดู่บาก (บ่อกำนันทอง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]13
86 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณซอยเมษา) [ 13 ส.ค. 2562 ]15
87 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บริเวณซอยนพพล [ 9 ส.ค. 2562 ]14
88 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านตะเคียนทอง บริเวณซอยนายกิตติทัต [ 9 ส.ค. 2562 ]14
89 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายธง) [ 9 ส.ค. 2562 ]13
90 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายประยูร-หนองครก) [ 9 ส.ค. 2562 ]15
91 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายลอย) [ 9 ส.ค. 2562 ]15
92 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บริเวณซอยสายใจ [ 9 ส.ค. 2562 ]13
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]14
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านขนงพระกลาง ซอยบ้านผู้ช่วยสุชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]16
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง ซอยบ้านนางเปรียว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]15
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1บ้านขนงพระเหนือ คุ้มคลองเสือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]15
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ซอยนายทองพูน คำพลกรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]15
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายตุ่น) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]13
99 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายตุ่น) [ 25 ก.ค. 2562 ]14
100 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา) [ 11 ก.ค. 2562 ]16
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9