องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง ซอยบ้านนางเปรียว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]19
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1บ้านขนงพระเหนือ คุ้มคลองเสือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]20
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านขนงพระเหนือ ซอยนายทองพูน คำพลกรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]20
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายตุ่น) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]19
85 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายตุ่น) [ 25 ก.ค. 2562 ]20
86 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา) [ 11 ก.ค. 2562 ]32
87 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเขาจันทน์หอม บริเวณซอยนายสัมพันธ์ บุตรตะบุตร [ 3 ก.ค. 2562 ]16
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.12 บ้าผาสุข (ซอยบ้านพี่ดวงใจ) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2562 ]17
89 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านบุกระเฉด (ซอยทุ่งลีถึงปากช่องแคมป์) [ 10 มิ.ย. 2562 ]20
90 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ พร้อมบ่อพักน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 30 พ.ค. 2562 ]30
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ฟ [ 30 พ.ค. 2562 ]26
92 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านโนนช่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ฟ [ 30 พ.ค. 2562 ]30
93 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัสลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู บริเวณสามแยกหน้าวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 30 พ.ค. 2562 ]29
94 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 30 พ.ค. 2562 ]32
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]29
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) เคลื่อน4ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 30 เม.ย. 2562 ]18
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รางวี) ม.15บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน-บริเวณบ่อขาว)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 เม.ย. 2562 ]17
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 บ้านขนงพระใต้(สามแยก-คลองกระโดด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 เม.ย. 2562 ]21
99 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา) [ 21 มี.ค. 2562 ]20
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มซับตะเคียน-คุ้มบ่อแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 6 มี.ค. 2562 ]16
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8