องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 157 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บริเวณซอยสามารถ [ 26 ส.ค. 2562 ]14
62 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย2-เขาแม่ชี [ 23 ส.ค. 2562 ]12
63 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย3-เชื่อมบ้านหนองตะกู [ 23 ส.ค. 2562 ]18
64 ตารางปปช.01 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางและฉาบผิวลาดยาง ม.4 บ้านคลองหินลาด (บริเวณบ้านนายชัย บุญรอด) [ 16 ส.ค. 2562 ]16
65 ตารางปปช.01 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ม.7 บ้านประดู่บาก บริเวณซอยวัดวังน้ำทิพย์ [ 15 ส.ค. 2562 ]18
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 ข้าง ม.8 บ้านหนองตะกู (สะพานบ้านบริเวณผู้ใหญ่) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]15
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ(ตัวยู) ม.13 บ้านประดู่งาม (คุ้มโนนสวรรค์ บ้านนางวาสนา มุ่งช่วยกลาง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]18
68 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านซับสวอง บริเวณซอย3-4 [ 14 ส.ค. 2562 ]18
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ม.6 บ้านซับสวอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]18
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 บ้านประดู่บาก (สามแยกหน้าแรนโชว์-ซอยนายประภาส) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]18
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ ม.7 บ้านประดู่บาก (บ่อกำนันทอง) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]17
72 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณซอยเมษา) [ 13 ส.ค. 2562 ]17
73 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บริเวณซอยนพพล [ 9 ส.ค. 2562 ]16
74 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านตะเคียนทอง บริเวณซอยนายกิตติทัต [ 9 ส.ค. 2562 ]17
75 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายธง) [ 9 ส.ค. 2562 ]18
76 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายประยูร-หนองครก) [ 9 ส.ค. 2562 ]18
77 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านขนงพระกลาง (บริเวณซอยบ้านนายลอย) [ 9 ส.ค. 2562 ]18
78 ตารางปปช.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บริเวณซอยสายใจ [ 9 ส.ค. 2562 ]19
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 บ้านขนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกศาลเจ้าพ่อ-ห้าแยกประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ส.ค. 2562 ]18
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านขนงพระกลาง ซอยบ้านผู้ช่วยสุชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ส.ค. 2562 ]17
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8