องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
ตรวจสอบภายใน 2564
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ทบทวนกฎบัตร ตรวจสอบภายในฯ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]23
2 นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัตืตรวจสอบภายใน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]16
3 แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว 2564-2566 [ 5 ก.ค. 2564 ]16
4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]17
5 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนการตรวจสอบ 2564 [ 26 ส.ค. 2563 ]22
6 แผนตรวจสอบภายใน 2564 [ 26 ส.ค. 2563 ]21
7 หนังสือขออนุมัติแผนตรวจสอบภายใน 2564 [ 26 ส.ค. 2563 ]18