องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกัน
การทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติ 2562
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานส่วนตาบล
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
 
แผนตรวจสอบภายในระยะยาว 2563-2565
ตรวจสอบภายใน 2563
ตรวจสอบภายใน 2564
ตรวจสอบภายใน 2565
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2552
Updated 06 May 2020
ผลิตภัณฑ์ตำบลขนงพระ

 

ผลิตภัณฑ์ ไร่วนกุล

 
 
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 
               ชาดาวอินคา ถั่วเขียวพอกหน้า
แปรรูปผลไม้
               สถานที่จำหน่าย
               ไร่วนกุล
               บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 6 บ้านซับสวอง
ตำบลขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ : นางสายจิต สุวรรณกุล
 
 
               โทร : -
 
 
               Facebook :
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ ฟาร์มคุณปลื้ม
 
 
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์

               สบู่ สบู่เหลว โลชั่น จากนมโค
               สถานที่จำหน่าย
               ฟาร์มคุณปลื้ม
               เลขที่ 201 หมู่ 6 ตำบลขนงพระ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ : คุณปิ๊ก
               โทร : 081-842-5654
 
 
               Facebook :
 
 
 


ผลิตภัณฑ์ บ้านรับตะวัน
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์
               สบู่น้ำนมแพะ กระเป๋าหนังเย็บมือ
               สถานที่จำหน่าย
               บ้านรับตะวัน
               บ้านเลขที่  369 หมู่  6  บ้านซับสวอง
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ :
               โทร :
 
แหนมเห็ดคุณน้ำผึ้ง
 
 

              รายละเอียดผลิตภัณฑ์

              แหนมเห็ด 3 อย่างเพื่อสุขภาพ

              สถานที่จำหน่าย

              บ้านเลขที่  5/2  หมู่ 14  บ้านปิ่นทอง
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

              ติดต่อ : นางน้ำผึ้ง บุญส่ง


 
     
     
น้ำพริกเจ๊หมี    
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์
               น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกเผา
               สถานที่จำหน่าย
               บ้านเลขที่ 143/2 หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ : คุณศศิรัตน์  ศรีอินทร์
               โทร : 098-8387722
   
     
ระหัดวิดน้ำ    
             รายละเอียดผลิตภัณฑ์
             ระหัดวิดน้ำ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
             สถานที่จำหน่าย
             บ้านเลขที่ 106 หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
             ติดต่อ : ลุงอ่ำ เชื้อจันทึก
             โทร : 062-1383929

 

 
ผักอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
   
             รายละเอียดผลิตภัณฑ์
             ผักอินทรีย์ ปลอดสาร ชาวบ้านปลูกเอง
             สถานที่จำหน่าย
             ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
              ติดต่อ : ผู้ใหญ่ประดิษฐ์ พรมจันทึก
              โทร : 092-7193878
   
     
น้ำมนต์ หมูลั่น    
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์
               แคปหมูติดมัน น้ำมันหมูแท้ 100%
               สถานที่จำหน่าย

               บ้านเลขที่ 98 หมู่ 7 บ้านหนองผักแว่น
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
               ติดต่อ : คุณธัญญารัตน์  คราจันทึก
               โทร : 093-4679336

   
     
น้องขิง น้ำหม่อน
   
               รายละเอียดผลิตภัณฑ์
               น้ำหม่อน น้ำเสาวรส แยมหม่อน
แยมเสาวรส

               สถานที่จำหน่าย
               บ้านเลขที่ หมู่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล
ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
               ติดต่อ : คุณหัษวรรณ พงษ์วันเพ็ญ
               โทร : 087-4086513,063-4197946
   
     
ไข่นกกระทา ลุงนิยม
   
                รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                น้ำอ้อยคั้นสด ไข่นกกระทาสด
ไข่เค็มนกกระทา ไข่นกกระทาต้ม

                สถานที่จำหน่าย หมู่ 7 บ้านหนองผักแว่น
 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
                ติดต่อ : ลุงนิยม
                โทร : 081-8144975
 
 
กล้วยฉาบ
   
                รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                กล้วยฉาบ กล้วยสามรส
                สถานที่จำหน่าย
                บ้านเลขที่
                ติดต่อ :
                โทร :
   
     
     
ปุ๋ยมูลไส้เดือน NC ฟาร์ม
   
                 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                 ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำมูลไส้เดือน ไส้เดือน
                 สถานที่จำหน่าย
                 บ้านเลขที่
                 ติดต่อ : อาจารย์ชูชัย นิลสันเทียะ
                 โทร : 081-2640915
   
     
นมสดมะพร้าวน้ำหอม

 

 
                 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                 นมสดมะพร้าวน้ำหอม 100%
ผลิตภัณฑ์จากสวนลุงโทน เช่นมะพร้าวน้ำหอม
กล้วยหอม
                 สถานที่่จำหน่าย
                 บ้านเลขที่ -
                 ติดต่อ : คุณไอรดา ฟื้นชมภู
                 โทร : 084-4605494

 

 
     
 ตะกร้าสาน

 

 
                 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

 
                ตะกร้าสานจากฝีมือชาวบ้าน
                สถานที่จำหน่าย
                บ้านเลขที่ 88/2 หมู่ 7 บ้านหนองผักแว่น
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
                ติดต่อ : คุณพชรปรียา พงค์วีรอรุณ
                โทร :
   
     
นมสด เลิศประไพฟาร์ม
   
รายละเอียดผลิตภัณฑ
                นมโคสดแท้ 100 % ผลิตและจัดจำหน่ายเอง
                สถานที่จำหน่าย
                เลิศประไพฟาร์ม   หมู่ 2 บ้านขนงพระใต้
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
                ติดต่อ : -
                โทร :
   
     
พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า    
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
                  พรมเช็ดเท้า ผลิตโดยกลุ่มเย็บผ้า
หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
                  สถานที่จำหน่าย
                  บ้านเลขที่  หมู่ 1 บ้านขนงพระเหนือ
ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

                  ติดต่อ :
                  โทร :