องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


สวนผลไม้ ไร่เพชรน้ำค้าง หมู่15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล


สวนผลไม้ ไร่เพชรน้ำค้าง คุณน้ำค้าง จูประจญ ตั้งอยู๋บ้านเลขที่ 127/1 หมู่15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล

มีเนื้อที่จำนวน 10 ไร่ ปลูกผลไม้ตามฤดูกาล เช่น เงาะปากช่อง ลำไย แต่หลักๆก็จะเป็นทุเรียน พันธุ์หมอนทอง พวงมณี ชะนี เป็นสวนพอเพียงที่ได้รับมาตรฐาน GI คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ( Geographical Indications หรือ GI ) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ

เบอร์โทร 084-4976095

Facebook ไร่เพชรน้ำค้าง สวนผลไม้

พิกัดที่ตั้ง https://goo.gl/maps/yYSGA6gxLNoTHKkC9

2022-11-25
2022-11-08
2022-10-07
2022-09-16
2022-08-19
2022-08-01
2022-07-21
2022-07-21
2022-07-06
2022-07-04