องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ


วันนี้ นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา (นายกแหวน) นายก อบต.ขนงพระ พร้อม นายศรวัสย์ ปิ่นสันเทียะ ประธานสภา คณะบริหาร และ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมารือในการประชุมสภา เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวตำบลขนงพระ ต่อไป

ทั้งนี้ยังได้ถือโอกาสมอบเบี้ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/และผู้ป่วย อีกด้วย...

2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-15
2020-12-09
2020-12-03
2020-10-01
2020-08-31