องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ภาษีป้าย 64


อัตราการชำระภาษีป้าย ปี 64 เริ่ม 1 มกราคม 2564 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

2021-03-10
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-07
2021-03-06
2020-12-15
2020-12-03
2020-10-01
2020-08-31
2020-08-28