องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ภาษีป้าย 64


อัตราการชำระภาษีป้าย ปี 64 เริ่ม 1 มกราคม 2564 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

2020-12-15
2020-12-03
2020-10-01
2020-08-31
2020-08-28
2020-05-20
2020-05-14
2020-05-05
2020-05-05
2020-04-09