องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี2562 ประชุมในวันที่26​ ธันวาคม​2562​เวลา1​0.00น.ณ.ห้องประชุมสภาองค์การยริหารส่วนตำบลขนงพระ ประชุมเกี่ยวกับเรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อราชการอื่นๆ

2020-12-15
2020-12-03
2020-10-01
2020-08-31
2020-08-28
2020-05-20
2020-05-14
2020-05-05
2020-05-05
2020-04-09