องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


#องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ #มีตู้ปันสุขแล้วนะ


#องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ #มีตู้ปันสุขแล้วนะ 📍 #ตู้ปันสุขจุดปันรัก #ม่าม่า #ไข่ #ขนม #ฟักทอง #ขนมฝักบัว #ยานวด #ยาแก้ไอ #ยาพาราฯ พร้อมแบ่งปัน "ตู้ปันสุข หรือตู้แบ่งปัน ที่เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างกัน คนที่มีศักยภาพก็นำของมา บริจาคช่วยเหลือกัน หลายอย่างต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม การเผื่อแผ่แบ่งปัน ความรัก ความสามัคคี ในตำบลขนงพระ" 🎊🎁#เชิญทุกท่านมาแบ่งปันรัก ได้ที่ อบต.ขนงพระ
2020-12-15
2020-12-03
2020-10-01
2020-08-31
2020-08-28
2020-05-20
2020-05-14
2020-05-05
2020-05-05
2020-04-09