องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร


เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมโครงการบูรณาการสายรับใช้สังคม “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืชสมุนไพร” โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยายให้ความรู้พร้อมทำกิจกรรมการทำสบู่จากการสกัดสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดสมุนไพร และบันทึกเป็นฐานข้อมูลของชุมชน พร้อมทั้งร่วมปลูกพืชสมุนไพร 7+2 ร่วมกับ รพ.สต.ขนงพระเหนือ ณ สวนสมุนไพร หมู่ 1