องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีดูงาน


เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ นำโดย นางสาวณัฏฐ์ญดา ลิ้มปุณยวัจน์ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น