องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ นำโดย นายประดิษฐ์ เชื้อจันทึก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ พร้อมด้วย นายอธิสิทธิ์ สายตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ นางสาวณัฏฐ์ญดา ลิ้มปุณยวัจน์ เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ นางสาวรัฐนันท์ บุญญฤทธิ์นันท์ หัวหน้าสำนักปลัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น