องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรศึกษาดูงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ผู้นำ พนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ๖ กิจกรรม