องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมการคัดแยกขยะกลับกลุ่มเยาวชนตำบลขนงพระ เพื่อทำความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกเรื่องปัญหาขยะในตำบล


อบรมการคัดแยกขยะกลับกลุ่มเยาวชนตำบลขนงพระ เพื่อทำความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกเรื่องปัญหาขยะในตำบล