องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล 2563

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล 2563    เอกสารประกอบ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตาบล 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ