องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 

 

 

สรุปผลจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแบบ สขร.๑ ม.9(8)


รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ไตรมาสที่2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ไตรมาสที่2
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขนงพระ