องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ประกาศประกวดราคา สอบราคา ม.9(8)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ หมู่ 5 บ้านขนงพระกลาง [ 1 ธ.ค. 2560 ]239
2 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล หมู่ 7 บ้านประดู่บาก [ 20 ต.ค. 2560 ]250
3 ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา ในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีล หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง [ 20 ต.ค. 2560 ]255
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ 12 [ 22 ก.ย. 2560 ]189
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างและก่อสร้างถนน หมู่ 12 [ 22 ก.ย. 2560 ]236
6 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน หมู่ 7 บ้านประดู่บาก [ 31 ส.ค. 2560 ]272
7 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน หมู่ 10 บ้านตะเคียนทอง [ 31 ส.ค. 2560 ]255
8 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ถนน หมู่ 12 บ้านผาสุข [ 31 ส.ค. 2560 ]248
9 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแคปซีล หมู่ 15 [ 22 ส.ค. 2560 ]170
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา หมู่ที่ 5 ,11,14 [ 1 ส.ค. 2560 ]309
11 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5,11,14 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ส.ค. 2560 ]230
12 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างและก่อสร้างถนนในเขตตำบลขนงพระ [ 27 ก.ค. 2560 ]237
13 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปี 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]188
14 ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ 4 ,หมู่ 8,หมู่ 11,หมู่ 15 [ 28 เม.ย. 2560 ]246