องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน [ 22 มิ.ย. 2560 ]264
2 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 19 มิ.ย. 2560 ]248
3 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี [ 14 มิ.ย. 2560 ]252
4 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน [ 6 พ.ค. 2560 ]210
5 รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการสร้างฝายกั้นลำน้ำลำตะคอง [ 29 มี.ค. 2560 ]241
6 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 [ 29 ม.ค. 2560 ]250
7 ประกาศราชกิจจานุเบกษา [ 1 ก.พ. 2554 ]286