องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
กฏมติคณะรัฐมนตรี ม.7(4)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]205
2 พรบ.ข้อมูลข่าววสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 4 ม.ค. 2560 ]258
3 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 4 ม.ค. 2560 ]246
4 ระบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 4 ม.ค. 2560 ]234
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 4 ม.ค. 2560 ]237