องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 2 ต.ค. 2562 ]89
2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2562 ]85
3 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]186
4 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ค. 2562 ]180
5 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) [ 30 พ.ค. 2562 ]239
6 ขออนุญาติติดป้ายและแนะนำตัวผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตขนาด A3 [ 6 มี.ค. 2562 ]179
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์การเช่าอาคารโรงอาหาร [ 6 มี.ค. 2562 ]327
8 ขออนุญาติติดป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร สส.แบบแบ่งวเขต A3 [ 1 มี.ค. 2562 ]224
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเช่าอาคารโรงอาหาร [ 20 ก.พ. 2562 ]184
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 2 /2550 [ 27 ธ.ค. 2561 ]230
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 3 /2561 [ 8 ส.ค. 2561 ]184
12 เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาน2561-2563 [ 7 ส.ค. 2561 ]182
13 การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ขนงพระ [ 6 พ.ย. 2560 ]242
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 1 /2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]179