องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]12
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]8
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]3
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]55
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 15 ต.ค. 2566 ]56
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]58
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]61
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]49
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]44
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]89
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 [ 25 พ.ค. 2566 ]61
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]57
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]69
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]60
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]65
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]72
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 พ.ศ.2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]59
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน [ 17 พ.ค. 2565 ]155
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]68
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 พ.ศ.2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]62
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 30 ก.ย. 2564 ]53
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]174
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]155
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]149
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]199
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 [ 17 มิ.ย. 2563 ]199
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 [ 17 มิ.ย. 2563 ]243
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 [ 17 มิ.ย. 2563 ]229
30 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 17 มิ.ย. 2563 ]344
31 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]261
32 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]146
33 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 17 มิ.ย. 2563 ]283