องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน สำหรับรับบริการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 12 ก.พ. 2567 ]2
2 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 ม.ค. 2567 ]7
3 คู่มือประชาชนสำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 30 ม.ค. 2567 ]5
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 ม.ค. 2567 ]4
5 คู่มือประชาชน 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]195
6 คู่มือประชาชน-กองช่าง [ 16 มิ.ย. 2563 ]218
7 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]210
8 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ [ 20 ก.พ. 2562 ]250
9 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]207
10 การขออนญาตก่อสร้างอาคาร [ 7 ม.ค. 2562 ]223
11 การขออนุญาตถมดิน ขุดดิน [ 28 ก.ย. 2561 ]215
12 การขออนุญาตขอใช้น้ำประปา [ 24 ก.ค. 2561 ]313
13 คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด [ 6 ก.ค. 2561 ]254
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 มิ.ย. 2561 ]202
15 คู่มือคำร้อง/ร้องเรียน [ 29 พ.ค. 2561 ]201
16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 พ.ค. 2561 ]246
17 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]207
18 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียบ้านชั่วคราว [ 8 พ.ค. 2561 ]275
19 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 [ 24 เม.ย. 2561 ]203
20 การขออนญาตเลขที่บ้าน [ 29 ม.ค. 2561 ]280
21 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 24 ม.ค. 2561 ]287
22 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 ม.ค. 2561 ]270
23 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ม.ค. 2561 ]209
24 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 16 ม.ค. 2561 ]200
25 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 28 ธ.ค. 2560 ]192
26 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 28 ธ.ค. 2560 ]167
27 คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง [ 29 พ.ย. 2560 ]164
28 การรับชำระภาษีป้าย [ 27 ต.ค. 2560 ]211
29 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน [ 7 ก.พ. 2560 ]301