องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th

 
 
ตรวจสอบภายใน 2564
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ทบทวนกฎบัตร ตรวจสอบภายในฯ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]236
2 นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัตืตรวจสอบภายใน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]211
3 แผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว 2564-2566 [ 5 ก.ค. 2564 ]216
4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]216
5 เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงแผนการตรวจสอบ 2564 [ 26 ส.ค. 2563 ]265
6 แผนตรวจสอบภายใน 2564 [ 26 ส.ค. 2563 ]231
7 หนังสือขออนุมัติแผนตรวจสอบภายใน 2564 [ 26 ส.ค. 2563 ]207