วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯหมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณหนองผักแว่น) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯหมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณหนองผักแว่น) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯหมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (บริเวณหนองผักแว่น) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (กองช่าง) ทะเบียน 84-5411 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 011-46-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานรัดข้าวและขนข้าวแปลงนาโคกหนองนาโมเดล(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการ(เครื่องเสียง) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการ(กองช่าง) นายวัชระพล เบิกบาน ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างโครงการทาสีเสาโคมไฟถนน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 จำนวน 456 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามรูปแบบและรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมเกี่ยวข้าววันพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) ขนาด 180x400 ซม. จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง