องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขนงพระ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563


2020-08-31
2020-08-28
2020-05-20
2020-05-14
2020-05-05
2020-05-05
2020-04-09
2019-12-26
2019-10-31
2019-10-22