องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.khanongpra.go.th
 
 
 


วันที่5​ พฤษภาคม​2563 เวลา​ 10.00 น.​คณะ​ผู้บริหาร​ข้าราชการ​และ​พนักงาน​ อบต.ขนงพระร่วมปลูกต้นไม้บริเวณ​หน้าสำนักงานเนื่องในวันต้นไม้ประจำป


2020-12-15
2020-12-03
2020-10-01
2020-08-31
2020-08-28
2020-05-20
2020-05-14
2020-05-05
2020-05-05
2020-04-09