องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระโสบ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน


เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระโสบ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ปกปักป่าสาธารณะทุ่งรกฟ้า และฟาร์มเห็ดในพื้นที่ตำบลขนงพระด้วย