องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


คณะดูงานจากเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ผู้นำ พนักงานจากเทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวันนี้ด้วย