องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.khanongpra.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
ผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 8 คน
วันนี้ 751 คน
เมื่อวาน 1020 คน
อาทิตย์นี้ 7052 คน
เดือนนี้ 12758 คน
ปีนี้ 12911 คน
ทั้งหมด 12911 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (10-02-58)  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ง จังหวัดขอนแก่น
       องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ง จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนอง...
  นิทรรศการไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยขอน...
  บริษัท ซิฟโก้ จำกัด (มหาชน) csr ปลูกป่าสมุนไพร ณ ป...
  องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด จังหวัดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลบ่อตรุ จังหวัดสงขลา
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
  โรงเรียนเรืองศรีวิทยา ศึกษาดูงานฐานทรัพยากรท้องถิ...
  องค์การบริหารส่วนตำบล คูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชส...
  การประเมินเกียรติบัตรขั้นที่ 1
   
 

 

 
Mr.
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.